พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

นก

ในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ผีเสื้อ

ในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

สวนกุหลาบ

ในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

สวนดอกไม้

ในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ณ ยอดสูงดอย "บวกห้า" ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างพระราชนิเวศน์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2504 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับ ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะ และได้กลายเป็นที่ประทับในคราวที่เสด็จแปรพระ ราชฐาน เพื่อทรงเยี่ยมเยียนเหล่าพสกนิกรทางภาคเหนือเป็นประจำเสมอมา


วีดิโอแนะนำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างท้ายที่นั่ง (พนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป)
ตามที่ได้มีประกาศพระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม ) โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ในภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) จำนวน 14 ราย ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)
ตามประกาศของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ในภาคทฤษฎี จำนวน 46 ราย โดยไม่เรียงคะแนน

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์งดการเข้าเยี่ยมชมชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ งดการเข้าเยี่ยมชมชั่วคราว เพื่อรับเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานตั้งแต่วันที่ 6 –10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-223065 ต่อ 101, 107

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ปิดการเข้าชม ตั้งแต่ วันที่ 25-27 ตุลาคม 2560
ด้วยสำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์จึงขอปิดการเข้าชม ตั้งแต่ วันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 เพื่อเตรียมงานพระราชพิธี...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา


พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.