พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

นก

ในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ผีเสื้อ

ในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

สวนกุหลาบ

ในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

สวนดอกไม้

ในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ณ ยอดสูงดอย "บวกห้า" ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างพระราชนิเวศน์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2504 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับ ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะ และได้กลายเป็นที่ประทับในคราวที่เสด็จแปรพระ ราชฐาน เพื่อทรงเยี่ยมเยียนเหล่าพสกนิกรทางภาคเหนือเป็นประจำเสมอมา


วีดิโอแนะนำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และสอบได้ลำดับสำรอง เพื่อเข้ารับราชการ
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานบริการ รวมจำนวน ๗ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายโครงการในพระองค์และงานตามพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในตำแหน่งต่าง ๆ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 3 อัตรา คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการสื่อสารองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดฝ่ายที่ประทับประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งช่างต่าง ๆ
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป สังกัดฝ่ายช่างและซ่อมบำรุงประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 8 อัตรา คือ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างสี ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม และช่างประปา


พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.