พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างท้ายที่นั่ง (พนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป)
ตามที่ได้มีประกาศพระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม ) โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ในภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) จำนวน 14 ราย ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)
ตามประกาศของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ในภาคทฤษฎี จำนวน 46 ราย โดยไม่เรียงคะแนน

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์งดการเข้าเยี่ยมชมชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ งดการเข้าเยี่ยมชมชั่วคราว เพื่อรับเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานตั้งแต่วันที่ 6 –10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-223065 ต่อ 101, 107

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ปิดการเข้าชม ตั้งแต่ วันที่ 25-27 ตุลาคม 2560
ด้วยสำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์จึงขอปิดการเข้าชม ตั้งแต่ วันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 เพื่อเตรียมงานพระราชพิธี...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา

ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และสอบได้ลำดับสำรอง เพื่อเข้ารับราชการ
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานบริการ รวมจำนวน ๗ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายโครงการในพระองค์และงานตามพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในตำแหน่งต่าง ๆ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 3 อัตรา คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการสื่อสารองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดฝ่ายที่ประทับประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งช่างต่าง ๆ
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป สังกัดฝ่ายช่างและซ่อมบำรุงประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 8 อัตรา คือ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างสี ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม และช่างประปา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานช่าง
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป สังกัดฝ่ายช่างและซ่อมบำรุงประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นธุรการช่าง และปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว นั้น

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ฉบับแก้ไข)
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อไปปฏิบัติงานประจำฝ่ายโครงการในพระองค์และงานตามพระราชดำริ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่งานผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 4 อัตรา และเจ้าหน้าที่งาน แปรรูปและคัดบรรจุ จำนวน 1 อัต

เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบแข่งขันเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป จำนวน 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายโครงการในพระองค์และงานตามพระราชดำริ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง แจ้งผู้มีรายชื่อขึ้นบัญชีมารายงานตัว ฉบับที่ ๒
ตามประกาศของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งพนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น พนักงานรักษาความปลอดภัย และได้ขึ้นบัญชีผู้ที

เรื่อง แจ้งผู้มีรายชื่อขึ้นบัญชีมารายงานตัว
ตามประกาศของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งพนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น พนักงานบริการการท่องเที่ยวประจำจุด

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้ และสอบแข่งขันได้ลำดับสำรอง
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้ และสอบแข่งขันได้ลำดับสำรอง และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไปที่ ๔๙/๒๕๖๐ ลว.๑๙ พค.๖๐
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายโครงการในพระองค์ และงานตามพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ที่ ๔๘/๒๕๖๐ ลว.๑๙ พค.๖๐
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายโครงการในพระองค์ และงานตามพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนำชม (ภาษาจีน)
ด้วยพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานนำชม (ภาษาจีน)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่าน การสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน)
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ ประจำงานชาวที่ ฝ่ายที่ประทับ จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและขยายเวลาการรับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป
จากที่มีประกาศ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป สังกัดงานช่างและซ่อมบำรุง ประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 9 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ประจำฝ่ายที่ประทับ

เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งพนักงานบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พนักงานบริการนักท่องเที่ยวประจำจุด

เรื่อง ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งพนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น พนักงานรักษาความปลอดภัย

เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและขยายเวลาการรับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและขยายเวลาการรับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป สังกัดงานช่างและซ่อมบำรุง ประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 9 อัตรา

แจ้งบริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ และนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ด้วยพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีกฎระเบียบสำหรับการเข้าชมในเรื่องของการแต่งกาย และจะงดให้บริการยืมคืนเสื้อผ้านักท่องเที่ยวที่แต่งกายไม่สุภาพ หรือไม่เรียบร้อย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการบบรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุด นั้น จึงขอประกาศรายชื่อ

พระตำหนักภูพิงคฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ประ
ด้วย พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ประจำงานรถยนต์หลวง ฝ่ายที่ประทับ สังกัดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 5 อัตรา

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ประจำงานชาวที่ ฝ่ายที่ประทับ สังกัดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 10 มีนาคม - 10 เมษายน 2560

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง สังกัดงานช่างและซ่อมบำรุง ประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ประกาศ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ งดการเข้าเยี่ยมชมชั่วคราว วันที่ 5 –9 มกราคม พ.ศ. 2560
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ งดการเข้าเยี่ยมชมชั่วคราว เพื่อรับเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ตั้งแต่วันที่ 5 –9 มกราคม พ.ศ. 2560

เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำฝ่ายโครงการในพระองค์และงานตาม
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำฝ่ายโครงการในพระองค์และงานตามพระราชดำริ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ พนักงานขับรถ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ พนักงานขับรถ ตามรายละเอียดที่แนบ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793 อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th

(กรณีขยายเวลา) พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นเจ้าหน้า
(กรณีขยายเวลา) พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายโครงการในพระองค์และงานตามพระราชดำริ

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายโครงการในพระองค์และงานตามพระราชดำริ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีราย

ขอกำหนดเปลี่ยนแปลงวันเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ขอกำหนดเปลี่ยนแปลงวันเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์จากเปิดทุกวันเป็นเปิดให้เยี่ยมชมเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เป็นการชั่วคราว Palace can be open for tourists only on Friday, Saturday and Sunday from 8.30 a.m. – 3.30 p.m. 因水库缺水,浦平皇宫从2016 年2月15日暂停

วันนี้ ( 22 มกราคม พ.ศ. 2559) งดการเข้าเยี่ยมชม ตั้งแต่เวลา 12.00น. เป็นต้นไป
Today ( 22nd January 2016) Bhubing Palace will be closed at 12.00 pm (Ticket sold until 11.00 a.m) due to the privater royal visit we apologize in this inconvenience. Please accept our apologize.

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมะ
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้กราบอาราธนาพระคุณเจ้าพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า ธีรสํวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกิทาคามี) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มาเป็นองค์บรรยายธรรมะ ในวันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงฝึกศิลปาชีพ พระตำหนักภูพิงคฯ

การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชบริพาร พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2559 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานสำนักพระราชวังที่สังกัดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากกองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ได้ยกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาตั้งหน่วยบ

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ณ เรือนรับรอง ภายในพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ นายปวิณ ชํ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ฯพณฯรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยี่ยมชม-ดูงานที่พระตำหนักภูพิงค์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและดูงานที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมีนายอำนาจ เดชะ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงงาน

ประกาศพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนราชการที่ใช้แล้ว จำนวน 2 คัน
ด้วยพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนราชการ ซึ่งใช้แล้วและชำรุด จำนวน 2 คัน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดในประกาศที่แนบท้ายด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่
ามที่ได้มีประกาศ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เรื่อง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ไปแล้วนั้น บัดนี้

เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องด้วย ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทางสำนักพระราชวัง ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระบรมมหาราชวัง และพระราชฐานที

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสานักพระราชวัง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งได้มีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติไปเรียบร้อยแล้ว ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 2136 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีมีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเพ
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง 2136 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาประจำฝ่ายอำนวยการ สังกัดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 1 อ

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานนำช
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักพระราชวังตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานนำชม (ภาษาจีน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานนำชม (ภาษาจีน) และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักพร
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานนำชม (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั
ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตร
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตร ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประกาศแจ้งเวลาในการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตร
ประกาศแจ้งเวลาในการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตร เวลาสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 - 11.30 วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558 สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมสำนักงาน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์อย่างพร้อมเพรียงกัน

ประกาศพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
ประกาศพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตร ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประกาศพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เรื่อง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ามที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานนำชมภาษาอังกฤษ สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบริการ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และได้กำหนดประกาศราย

ประกาศ ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักราชวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารง
ตามที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักราชวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานนำชม ภาษาจีน สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบริการ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาตั

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรเข้าชมพระตำหนักภูพิงค์ฯ

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที
ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตร ประจำฝ่ายธุรการ และได้กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 27 มีนาคม 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนัก
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานนำชม และเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตร

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
เนื่องด้วย ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ทางสำนักพระราชวังได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระบรมมหาราชวังและที่พระราชฐานที

เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เรื่อง เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องด้วย ในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทางสำนักพระราชวังได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระบรมมหาราชวังและพระราชฐานที่ประทับต่างจังหวัดทั่วประเ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่เช่าผ้าและ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดเช่าผ้า
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบในตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดเช่าผ้า

ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร (ก
ตามที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักราชวัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร (กุ๊ก) ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบริการ

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
นื่องด้วย ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทางสำนักพระราชวังได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระบรมมหาราชวังและ พระราชฐานที่ประทับต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักราชวัง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติ
ตามที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักราชวัง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดเช่าผ้า สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบริการ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาตั้งแต่

กำหนดการพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพพรรณไม้งามในโครงการ
กำหนดการพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพพรรณไม้งามในโครงการ "พระเมตตาดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตาแจ่มฟ้าภูพิงค์" ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงฝึกศิลปาชีพ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2557 เ

ประกาศผลการสอบเข้ารับราชการที่พระตำหนักภูพิงค์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 2
ประกาศผลการสอบเข้ารับราชการที่พระตำหนักภูพิงค์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักราชวัง ตำแหน่งพนักงานบริการ
ตามที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักราชวัง ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบริการ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาตั้งแ

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พรรณไม้งามในโครงการ พระเมตตาดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตา แจ่มฟ้าภูพิงค์ ครั้งที่ 2” ประเภทประชาชนทั่วไป

ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพชิงถ้วยพระราชทานและขยายเวลารับสมัครและส่งภาพเข้าประกวดถึง 31 มีนาคม 2557
ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พรรณไม้งามในโครงการ พระเมตตาดุจสายธารสู่หล้า บุปผาชาติงามตา แจ่มฟ้าภูพิงค์ ครั้งที่ 2 โดยทางโครงการได้ขยายเวลารับสมัครและส่งภาพเข้าประกวดจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 นี้

ประชาสัมพันธุ์ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องด้วย ในวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ทางสำนักพระราชวังได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระบรมมหาราชวังและที่พระราชฐานท

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องด้วย ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทางสำนักพระราชวังได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระบรมมหาราชวังและพระราชฐานที่ประทับต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ขยายเวลาการเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ตามที่ สำนักพระราชวัง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ให้เปิดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักได้ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศผลการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง
ประกาศผลการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ประจำที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่อารักขาพืช รับ 1 ตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556

ประกาศผลสอบข้อเขียนอารักขาพืช
ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวังปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อารักขาพืช ที่สอบในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ

ประกาศ ปิดซ่อมแซมองค์พระตำหนักใหญ่ที่ประทับ (บริเวณจุดที่ 3)
ประกาศ ปิดซ่อมแซมองค์พระตำหนักใหญ่ที่ประทับ (บริเวณจุดที่ 3) และเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนและการเตรียมแปลงปลูกจึงมีความจำเป็นต้องทำการมุงหลังคาแปลงกุหลาบและพรรณไม

เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องด้วย ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทางสำนักพระราชวัง ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวังปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์ขอรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระรา
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง
ประกาศผลการสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวังประจำที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ตำแหน่ง ผู้รักษาราชอุทยาน ฝ่ายบำรุงรักษาราชอุทยานรับ 2 ตำแหน่งสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.