พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


ข้อแนะนำเมื่อเข้าชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
- ห้ามส่งเสียงดังหรือก่อความไม่สงบในลักษณะใดๆ
- โปรดแต่งกายให้เหมาะสม ห้ามสวมกางเกงขาสั้น, เสื้อกล้ามและเสื้อแขนกุด  งดให้บริการยืมคืนเสื้อผ้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
- ห้ามเข้าแปลงดอกไม้และสนามหญ้า, ห้ามเด็ดดอกไม้
- ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด
- ห้ามนำสุนัขและสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าโดยเด็ดขาด
- ไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในเขตพระราชฐาน

เวลาทำการ  08.30 – 16.30 น.
เวลาจำหน่ายบัตร 08.30 – 15.30 น.

งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม 
(มีประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ค่าเข้าชม  
ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็กนักเรียน 10 บาท
ชาวต่างชาติ 50 บาท
   

 

ระยะเดินทาง

ระยะทาง จากหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ จนถึงพระธาตุดอยสุเทพ เป็นระยะทาง  13  กิโลเมตร
ระยะทาง จากหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ จนถึงพระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นระยะทาง  17  กิโลเมตร
ระยะทาง จากพระธาตุดอยสุเทพ จนถึงพระตำหนักภูพิงค์ฯ เป็นระยะทาง  4  กิโลเมตร
ระยะทาง จากพระตำหนักภูพิงค์ จนถึงดอยปุย เป็นระยะทาง  4  กิโลเมตร

บริการ เช่า รถโดยสาร

บริการเช่ารถโดยสาร (สี่ล้อแดง) หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ 
จากสวนสัตว์เชียงใหม่ขึ้นไปยังพระตำหนักภูพิงค์ฯ 
ค่าบริการเหมารถ ไป-กลับ ราคาประมาณคนละ 120 บาท (ตกลงราคากับผู้ให้บริการ)

 


พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.