พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

 

        ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา 

เพื่อสอบแข่งขันเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายต่างๆ ของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ นั้น

        บัดนี้ การสอบแข่งขันในภาคทฤษฎี (สอบภาคความรู้ทั่วไป/สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 46 ราย โดยไม่เรียงคะแนน ดังมีรายชื่อ ตามเอกสารที่แนบ

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793 อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.thพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.