พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และสอบได้ลำดับสำรอง เพื่อเข้ารับราชการเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และสอบได้ลำดับสำรอง เพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานสำนักพระราชวัง

        ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

และตำแหน่งพนักงานบริการ รวมจำนวน ๗ อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายโครงการในพระองค์และงานตามพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

        บัดนี้ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และสอบได้สำรอง

โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793 อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.thพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.