พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม)

    ตามประกาศของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์ในภาคทฤษฎี จำนวน 46 ราย โดยไม่เรียงคะแนน สำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์จะประกาศให้ทราบต่อไป นั้น

    บัดนี้ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวัง ให้จัดส่งรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์พร้อมผลคะแนนสอบไปยังกองการเจ้าหน้าที่ สำนักพระราชวัง และมีนโยบายให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ในแต่ละตำแหน่ง เดินทางไปสอบสัมภาษณ์ ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ในการนี้ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ในภาคทฤษฎี และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยมีกำหนดการสอบตาม วัน/เวลา/สถานที่ ตามเอกสารที่แนบ

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793 อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.thพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.