พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

        ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดฝ่ายที่ประทับประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 5 อัตรา โดยได้ปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว นั้น

        บัดนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ และการจัดเตรียมข้อสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ได้แล้วเสร็จลงเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยมีกำหนดการสอบตาม วัน/เวลา/สถานที่ ตามเอกสารที่แนบ

 

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793 อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.thพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.