พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไปเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป

        ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประจำพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จำนวน 3 อัตรา คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการสื่อสารองค์กร 1 อัตรา และผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร 1 อัตรา โดยปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว นั้น

        บัดนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ และการจัดเตรียมข้อสอบภาคความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง ได้แล้วเสร็จลงเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยมีกำหนดการสอบตาม วัน/เวลา/สถานที่ ตามเอกสารที่แนบ

 

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793 อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.thพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.