พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ฉบับแก้ไข)เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (ฉบับแก้ไข)

ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่งานผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 4 อัตรา และเจ้าหน้าที่งาน

แปรรูปและคัดบรรจุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติหน้าที่ช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และพนักงานช่างยนต์

จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งหมด 7 อัตรา เพื่อไปปฏิบัติงานประจำฝ่ายโครงการในพระองค์และงานตามพระราชดำริ ตำบลเมืองงาย

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นั้น

บัดนี้ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเรียบร้อยแล้ว คือ วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 

เวลา 09.00-12.00 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดลำดับที่ และเลขที่นั่งสอบ อาคารสอบ ตามเอกสารที่แนบ

หมายเหตุ: ให้ผู้สมัครเตรียมดินสอ2ฺB หรือปากกาสีน้ำเงิน มาด้วย

 

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793 อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.thพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.