พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

ตามที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำฝ่ายโครงการในพระองค์และงานตามพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแปรรูปและคัดบรรจุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) ไป ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ ผลการพิจารณาการสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) ขอแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบมาท้ายประกาศนี้ มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ชั้น 2 (เวลาตามรายละเอียดเอกสารที่แนบท้าย) โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และลงทะเบียนก่อนเวลานัดหมายไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากไม่มาเข้าสอบในวัน/เวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบดังกล่าว

 

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793 อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.thพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.