พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์


ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างท้ายที่นั่ง (พนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป)เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างท้ายที่นั่ง (พนักงานสำนักพระราชวังทั่วไป)

        ตามที่ได้มีประกาศพระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม ) โดยได้ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ในภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) จำนวน 14 ราย ให้เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

        บัดนี้ การดำเนินการสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793 อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.thพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793
อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th


*งดเข้าเยี่ยมชมช่วงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับแรม
*กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น, เสื้อแขนกุด

Copyright © 2016 Bhubing Palace. All rights reserved.